Genomineerden

Procedure

De Ondernemersprijs Midden-Holland wordt jaarlijks georganiseerd.

Kandidaten kunnen bij de voordrachtcommissie van hun gemeente worden aangemeld. Een bedrijf kan ervoor kiezen zich zelf aan te melden of je kunt iemand uit je netwerk voordragen. De voordrachtscommissies zijn verbonden met de organiserende ondernemersplatformen en zijn ook via hen te bereiken.

De Voordrachtcommissie toets de voorgedragen kandidaten op de criteria en draagt per categorie uit iedere gemeente bedrijven voor aan de jury. Om een kandidaat voor te dragen moet een door de kandidaat ingevuld formulier worden ingediend. Dit formulier mag ter onderbouwing worden voorzien van beeldmateriaal of bijv. een bedrijfsbrochure. 

De jury kiest, na bestudering en toetsing van de voorgedragen bedrijven per categorie 3 bedrijven die de status ‘Genomineerd’ krijgen.

De genomineerden worden uitgenodigd zich te presenteren aan de jury tijdens een feestelijke bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt tevens gebruikt om de genomineerden te presenteren aan de pers.

Ook gaat de jury alle genomineerden bezoeken, het streven is alle 3 de genomineerden van een categorie op dezelfde dag te bezoeken. De juryaccountant doet een financiële toetsing.

De juryleden maken hun eigen top 3 per categorie en gaan dan met elkaar in discussie om verschillen en overeenkomsten af te stemmen. Zo wordt tot een gezamenlijke keuze van de winnaars gekomen, die tijdens het event in de Goudse Schouwburg bekent gemaakt wordt.